Barmästare

Utbildning till barmästare

Baren är det effektivaste verktyget en restaurang har för att öka lönsamheten. Servera alkohol med en hög marginal, till skillnad från mat oftast, samt göra det snabbt är något som syns i kassan direkt. Att införa genomtänkta rutiner, standardiserat utbud, ha professionell och serviceinriktad personal samt att ha tydliga dryckesprogram gör att baren blir ännu mer lönsam.

På större arbetsplatser finns oftast en barmästare. Det är barmästarens uppgift att fungera som arbetsledare för bartenders och han/hon deltar oftast själv i arbetet i baren. Barmästare lägger vanligtvis upp schemat för personalen och sköter beställning av varor. Barmästaren kan ibland även ha det ekonomiska ansvaret för baren.